Toată gofro-producţia este autorizată şi răspunde tuturor standartelor de calitate.
Verificarea produselor fabricate se efectuează pe baza standartelor firmei întreprinderii.
Pentru controlul calităţii cartonului gofrat şi a cutiilor din el, au loc testări de primire-predare, periodice şi autorizate. Au loc teste ale idicatorilor fizico-mecanici al cartonului plat şi gofrat aşa ca:

  1. Respingerea de perforare , conform GOST 13525.8
  2. Respingere comprimării capetelor de-a lungul gofrajului, potrivit GOST 20683, şi altele., и др.

Întreprinderea are laborator de Cercetări Acreditate a ambalajului de consum, unde are loc testare cutiilor din carton gofrat la definirea indicatorilor:

  1. Respingerea comprimării, potrivit GOST 18211
  2. Rezistenţa la lovire prin căderea liberă, potrivit GOST 18425, constînd dintr-o zonă de impact orizontal, dispozitive de ridicare, de captare şi fixare. Cutiile sunt testate cu produsele.

CAC
COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON
(373 22) 47-16-21, tel/fax: 47-25-54
OLERO
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(373 22) 47-16-58, tel/fax: 47-16-98
HORN
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(373 22) 47-25-44, tel/fax: 47-25-17
34223
58
1