Toată gofro-producţia este autorizată şi răspunde tuturor standartelor de calitate.
Verificarea produselor fabricate se efectuează pe baza standartelor firmei întreprinderii.
Pentru controlul calităţii cartonului gofrat şi a cutiilor din el, au loc testări de primire-predare, periodice şi autorizate. Au loc teste ale idicatorilor fizico-mecanici al cartonului plat şi gofrat aşa ca:

  1. Respingerea de perforare , conform GOST 13525.8
  2. Respingere comprimării capetelor de-a lungul gofrajului, potrivit GOST 20683, şi altele., и др.

Întreprinderea are laborator de Cercetări Acreditate a ambalajului de consum, unde are loc testare cutiilor din carton gofrat la definirea indicatorilor:

  1. Respingerea comprimării, potrivit GOST 18211
  2. Rezistenţa la lovire prin căderea liberă, potrivit GOST 18425, constînd dintr-o zonă de impact orizontal, dispozitive de ridicare, de captare şi fixare. Cutiile sunt testate cu produsele.
CAC
COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON
(+373) 22 470 528, 68 099 377 - secția din vânzări;
(+373) 22 471 621 - anticamera
HORN
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 472 517, 69 365 177 - secția din vânzări;
(+373) 22 472 544 - anticamera
OLERO
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 471 658, 694 23 456 - secția din vânzări