Cretarea  se numeşte procesul de aplicare pe hîrtie sau carton al învelişului, dînd materialului luciu şi o serie de proprietăţi speciale. În componenţa suprafeţei intră stratul adeziv şi agenţii de plastifiere, precum şi pigmentul, care este folosit ca o cretă sau caolin. Există cîteva metode de cretare: maşinală, extra-maşinală şi presată. Dintre acestea, numai prima se efectuează direct pe maşina de hîrtie, celelalte două necesită echipament separat.
În afară de cretare presată există şi cretare răzuită. Prin metoda aceasta, pe suprafaţa hîrtiei sau a cartonului se aplică o acoperire suficientă a suprafeţei, mai apoi o placă lungă şi subţire numită racletă, netezeşte şi nivelează acest strat.
În dependenţă de destinaţie, cartonul poate trece prin cretare o dată sau în cîteva straturi. Acoperirea cu mai multe straturi oferă suprafeţei un aspect plăcut, albeaţă şi luciu.

Structura cartonului cretat

Cartonul cretat este compus din cîteva straturi, calitatea şi cantitatea cărora depinde de varietatea, tipul şi scopul materialului. Se disting două feluri de carton: carton cu o faţă cretată –duplex – şi carton cu două feţi cretate – triplex.
Duplex are stratul inferior, căptuşeală, stratul inferior şi acoperire cretată. Stratul inferior este efectuat din material prim suficient de calitativ – celuloză albită şi nealbită sau maculatură. După el merge un strat destul de gros, făcut din celuloză, maculatură sau masă de lemn de calitate joasă. Pentru stratul superior se ia celuloza albită şi nealbită, masa de lemn sau maculatura albită.
La fabricarea triplexului, structura puţin se diferenţiază. Căptuşeala rămîine neschimbată, iar materialul prim pentru straturile care îl înconjoară trebuie să fie calitative. Acoperirea cretată se aplică pe ambele părţi ale cartonului, deaceea foaia gata facută are două «feţi» de acoperire.

Clasificarea cartonului cretat

După clasificarea europeană, cartonul cretat de divizează în trei tipuri: SBB (SBS), FBB şi WLC.
SBB (SBS) – Solid Bleached Board (Sulphate) prezintă un carton total întreg de la 185 – 390 g./m², fabricat din celuloză albă şi avînd acoperire cretată cu o faţă şi cu două feţe.
FBB – Folding Boxboard – înlocuitor de crom. Acesta este un carton cu masa 170-850 g/m², care este format din trei straturi: căptuşeala conţine masă de lemn, stratul de mijloc şi cel inferior sunt confectionate din celuloză albă chimică. Cretarea de obicei se face pe ambele părţi ale cartonului.
WLC – White lined Chipboard (GD-1 sau GD-2) – este cartonul cretat de maculatură, fabricat în totalmente din masă de maculatură şi cu adăugarea masei de lemn. Pentru căptuşeală se foloseşte carton ieftin, pentru stratul mijlociu şi inferior – din maculatură de calitate înaltă. Cretarea se execută cît pe o faţă, atît şi pe amîndouă feţe.
În afară de calificarea europeană, mai există şi cea germană, unde tot cartonul se împarte în 4 grupe: necretat (UD), carton, facut din primele fibre (GC), duplex (GD), şi triplex (GT). Etichetarea se face de către fabrica-producător.
După normele ruseşti, cartonul cretat se marchează cu ajutorul literei «C» şi altele, ce indică caracteristici adăugătoare. De exemplu, C – carton, cretat pe stratul superior din celuloză albită, CBN- carton cretat pe bază nealbită, AC – acoperire cretată.

Avantajele cartonului cretat şi utilizarea lui

Cartonul cretat se diferenţiază de cel simplu, mai întîi de toate prin aspectul său. Cretarea presată îi conferă luciu practic ca în oglindă, reduce porozitatea stratului de suprafaţă, ce garantează cel mai bun rezultat la imprimare: pe suprafaţa cartonului rămîine o imagine vie şi clară.
Datorită calităţilor sale, cartonul cretat se foloseşte pe larg la fabricarea diferitor publicaţii: complect pentru dezvoltarea şi cultura copilului, jocurile de masă, producţia poligrafică. Şi, deasemenea, una dintre direcţiile de utilizare a cartonului cretat este producerea ambalajelor şi a cutiilor.
Cartonul Hromerzaţ se foloseşte pe larg la fabricarea ambalajelor pentru produsele alimentare, preparate medicinale, CD-urilor, componentelor şi accesoriilor ale calculatoarelor, de asemenea pentru electrocasnice de marimi nu prea mari. De obicei, din partea superioară a ambalajului din hromerzaţ se aplică o imagine poligrafică sau alt fel de imagine. Pentru mărfuri mai mari se aplică un ambalaj din carton pentru cutie, care are grosime şi masă de 170-2500g/m² mai mare ca a hromerzaţului.
Cartonul cretat de calitate înaltă – este un material de neînlocuit pentru producerea ambalajului pentru cadouri. Cu toate acestea, prioritate se dă cerinţelor de calitate aşa ca albeaţa şi netezimea suprafeţei, posibilitatea de a face imprimarea şi a acoperirii cu luciu.
La fabricarea ambalajului de consum este importantă rezistenţa cartonului la efectele fizico-chimice ale mediului înconjurător, de exemplu, rezistenţa la apă, pătrunderea grăsimilor. Aceste calităţi sunt obţinute datorită aplicării pe una din părţi a unei acoperii speciale.
Astfel, cartonul cretat este unul din cele mai populare materiale pentru producerea diferitor feluri de ambalaje. Suprafaţa lui netedă şi albă asigură o imprimare calitativă şi conferă producţiei finale un aspect plăcut.

CAC
COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON
(+373) 22 470 528, 68 099 377 - secția din vânzări;
(+373) 22 471 621 - anticamera
HORN
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 472 517, 69 365 177 - secția din vânzări;
(+373) 22 472 544 - anticamera
OLERO
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 471 658, 694 23 456 - secția din vânzări