S.A. „Combinatul de Articole din Carton din Chişinău” la producerea produselor ondulate primeşte o cantitate mare de maculatură, care necesită a fi prelucrată pentru fabricarea din ea, în continuare a ambalajului de consum turnat şi presat, ori a hârtiei de maculatură „de mîina a doua”. Deaceea noi realizăm:
- primirea maculaturii ;
- utilizarea maculaturii;
- prelucrarea maculaturii;
- balotarea maculaturii;
- comercializarea maculaturii.

Pentru aceasta noi avem un depozit de maculatură, în care se află echipamentul pentru presat şi balotare.

CAC
COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON
(373 22) 47-16-21, tel/fax: 47-25-54
OLERO
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(373 22) 47-16-58, tel/fax: 47-16-98
HORN
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(373 22) 47-25-44, tel/fax: 47-25-17