S.A. „Combinatul de Articole din Carton din Chişinău” la producerea produselor ondulate primeşte o cantitate mare de maculatură, care necesită a fi prelucrată pentru fabricarea din ea, în continuare a ambalajului de consum turnat şi presat, ori a hârtiei de maculatură „de mîina a doua”. Deaceea noi realizăm:
- primirea maculaturii ;
- utilizarea maculaturii;
- prelucrarea maculaturii;
- balotarea maculaturii;
- comercializarea maculaturii.

Pentru aceasta noi avem un depozit de maculatură, în care se află echipamentul pentru presat şi balotare.

CAC
COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON
(+373) 22 470 528, 68 099 377 - secția din vânzări;
(+373) 22 471 621 - anticamera
HORN
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 472 517, 69 365 177 - secția din vânzări;
(+373) 22 472 544 - anticamera
OLERO
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 471 658, 694 23 456 - secția din vânzări