În prezent producerea cutiilor din hîrtie, carton şi gofro-carton se află la nivelul dezvoltării datorită faptului că aceste materiale sunt unele dintre cele mai econome şi ecologice. Astăzi, cînd branding-ul se dezvoltă activ şi se atrage atenţie nu numai la calitatea mărfii ci şi la calitatea ambalajului, design-ul lui, curăţenia ecologică, cerinţele în ceea ce priveşte calitatea de consum şi de transport al containerului printre producători este mereu în creştere. Specificul şi importanţa acestul segment al industriei de ambalare constă şi în faptul că domeniu de utilizare a acestor materiale este larg.

Companiile care operează pe piaţa ambalajelor, au remarcat o creştere a cererii de ambajaje de hîrtie şi carton.

Cele mai răspîndite sunt gafro-cartonul de 2, 3, şi 5 straturi, care este utilizat pentru producerea containerului de transport, iar cartonul cu microgofraj – pentru ambalajul de consum.


Două straturi Trei straturi Cinci straturi

Se disting următoarele tipuri de gofro-carton după caracteristica gofrajului (lungimea undei):

  • Profilul «F», grosimea de la 0,7 pînă la 0,9 mm
  • Profilul «Е», grosimea de la 1,6 pînă la 1,8 mm
  • Profilul «В», grosimea de la 2,7 pînă la 3,0 mm
  • Profilul «С», grosimea de la 3,7 pînă la 4,0 mm
  • Profilul «A», grosimea de la 4,0 pînă la 6,0 mm
  • Profilul «E/В», grosimea de la 4,0 pînă la 4,6 mm
  • Profilul «Е/C», grosimea de la 5,2 pînă la 5,5 mm
  • Profilul «B/С», grosimea de la 6,5 pînă la 7,0 mm

Din an în an creşte volumul de producţie în domeniile importante de consum: bere – băuturi nealcoolice, produse de patiserie, produse lactate, peşte, carne şi mezeluri, produse din ulei şi grăsimi, cosmetică şi parfumerie. Cea mai promiţătoare este piaţa ambalajelor pentru produsele alimentare. Una dintre cele mai complexe pieţi, deoarece producătorii produselor alimentare au cerinţe mari în ceea ce priveşte siguranţa şi calitatea ambalajului. Dar, în pofida dificultăţilor, anume piaţa ambalajelor produselor alimentare este cea mai dezvoltată şi prin urmare, cea mai competitivă. Pentru produsele alimentare se folosesc diverse feluri de containere – sticle şi borcane din sticlă, cutii din aluminiu şi staniu, ambalaj de polimer, carton şi hîrtie. Mai mult de jumătate din piaţă cer ambalaje din carton şi hîrtie.

Un pontenţial sporit de creştere are ambalajul cu configuraţie complexă de tipărire cu gama multicoloră, de asemenea, microgofro-cartonul şi gofro-cartonul, produşi cu utilizarea pateriei prime de maculatură.

Istoria gofro-cartonului

Ambalajul din gofro-carton atît de strîns a intrat intrat în vieţile noastre, că se pare că a existat întodeauna. Cu toate că gofro-cartonul în calitate de ambalaj se foloseşte de puţin mai mult de o sută de ani . Ideea de a folosi gafro-cartonul în calitate de ambalaj în anul 1871 a propus-o Albert Johnson din New York. Această hotărîre a fost mai mult necesară decît spontană, doar trebuia să protejeze marfa (îndeosebi containerele de sticlă) de orice impacte mecanice.

Primul patent pentru utilizarea gofro-cartonului pentru ambalaje a fost înregistrat în decembrie anul 1871. Au trecut zece ani, şi în anul 1881 prima maşină cu conducere mecanică a văzut lumina zilei, care nu numai producea carton gofrat, ci îl depăna în rulouri.

Iniţial fabricarea echipamentului pentru producerea gofro-cartonului se efectua în mici ateliere, mai tîrziu de această producţie s-au luat întreprinderile multor firme de construcţii a maşinelor. În secolul XX producerea gofro-cartonului s-a răspîndit în întreaga lume.

Iniţial lăţimea gofro-cartonului era de 660 mm, apoi dimensiunile au crescut pînă la 850 – 1000 mm. Cutiile de carton deveneau mai mici şi nu era necesar să folosească maşini cu forţa de muncă costisitoare. Tăieturile le făceau cu ferestrăul cu disc.

Odată cu modernizarea gofro-cartonului şi ambalajului, s-au modernizat şi maşinile de gofraj. Rezultatul acestor modernizări a fost realizarea aparatului de gofraj, care includea toate procesele: de la depănarea rulouri de hîrtie şi carton, pînă la apariţia gofro-cartonului

Gofro-cartonul se consideră astăzi cel mai avantajos material pentru ambalare. La fel, ambalajul gofrat este una dintre cele mai ecologic sigure ambalaje din lume.

CAC
COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON
(+373) 22 470 528, 68 099 377 - secția din vânzări;
(+373) 22 471 621 - anticamera
HORN
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 472 517, 69 365 177 - secția din vânzări;
(+373) 22 472 544 - anticamera
OLERO
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 471 658, 694 23 456 - secția din vânzări