SOCIETATEA PE ACŢIUNI „COMBINATUL DE ARTICOLE DE CARTON DIN CHIŞINĂU”

este situat în zona industrială din Ciocana Nouă, or. Chişinău. Pentru construcţia combinatului a fost alocat o suprafaţă de teren de 5,712 hectare.

În anul 1968 specialiştii firmei franceze "MARIUS MARTIN" au început montajul echipamentului.
În anul 1969 A fost lansată prima producţie – cartonul ondulat.
În anul 1974 a fost deschis un atelier cu confecţii turnate din hîrtie, care a început să facă cofraje pentru ouă de găină.

Mai mult de 12 ani S.A. « Combinatul de Articole din Carton din Chişinău » cooperează în parteneriat cu SRL “HORN” şi cu S.A. “OLERO”, care completează imaginea combinatului şi permit să menţinem o producţie stabilă şi durabilă.

La momentul dat combinatul întruneşte cinci ateliere. Patru dintre care sunt de bază: ambalaj gofrat de consum, cofraje, maculatura poligrafică, al cincilea atelier – este pentru suport mecanic.
În plus, sunt şi direcţii de transport, reparaţii - construcţii, încărcare-descărcare.
În prezent, combinatul a întrunit un colectiv stabil cu personal calificat. Numărul de angajaţi este de 250 de oameni.
Dezvoltarea nivelului tehnologic înlocueşte rolul factorului uman, dar garanţia principală de activitate de succes al companiei sunt însuşi oamenii săi.

CAC
COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON
(+373) 22 470 528, 68 099 377 - secția din vânzări;
(+373) 22 471 621 - anticamera
HORN
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 472 517, 69 365 177 - secția din vânzări;
(+373) 22 472 544 - anticamera
OLERO
FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE
(+373) 22 471 658, 694 23 456 - secția din vânzări